Dr. Huić aktivno je sudjelovala s predavanjem „Koncept kontinuiranog unapređivanja kvalitete u medicini” na Simpoziju Nefrologija danas - 2010. s temom Kvaliteta liječenja  u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji (http://www.nefrologijadanas.org/2010poziv.htm) koji je održan u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, Šubićeva 9, u petak, 12. ožujka 2010. godine.Tekstovi predavanja i prezentacije tiskane su u Knjizi sažetaka.

Predavanje Huic Koncept kontinuiranog unapredivanja kvalitete u medicini ozujak 2010.pdf

QI predavanje tekst Koncept kontinuiranog unapredivanja kvalitete u medicini.pdf 

Kategorija: