19. siječnja 2010. u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200a, Zagreb, uz sudjelovanje međunarodnih stručnjaka održan je radni sastanak Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, s temom „Procjena  zdravstvenih tehnologija, engl. Health Technology Assessment, HTA“.

Prof. Finn Borlum Kristensen - direktor Europske Mreže Agencija i Odjela za HTA, EUNetHTA, održao je predavanje s temom „HTA in general: what is it all about/what for, and HTA in European context”; dr. sc. Claudia Wild, direktorica Ludwig Boltzmann Instituta za HTA, Austrija, s temom „HTA-methodology, examples of application/use and impact of HTA in Austria”; mag. Eva Turk, Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, s temom “Status and implementation of HTA in Slovenia” i  dr. Mirjana Huić s temom “Croatian health care system and HTA”.

Sastanak je bio vrlo uspješan, uz prisustvovanje nešto više od 30 stručnjaka (predstavnika Ministarstva zdravstva, HZZO-a, Agencije za lijekove i medicinske proizvode, članova Upravnog vijeća Agencije, članova Središnjeg povjerenstva za kvalitetu u zdravstvu, članova Radne grupe za HTA Agencije, hrvatske mreže stručnjaka budućih vanjskih suradnika, te djelatnika Agencije).

Kategorija: