Međunarodno stručno društvo za procjenu zdravstvenih tehnologija (HTAi) objedinjuje kako individualne članove tako i sve organizacije koje su zainteresirane za navedeno područje i sudjeluju u procesu procjene zdravstvenih tehnologija. Naša Agencija postala je članicom u sudenome 2009. godine.Svake godine održava se kongres HTAi. Ove godine održan je u Dublinu, Irska, od 6.-9. lipnja u organizaciji HTAi i ”The Health Information and Quality Authority”, odgovorne institucije za procjenu zdravstvenih tehnologija u Irskoj.

Ovogodišni kongres bio je najveći do sada po broju učesnika (više od 1200) i prezentacija (više od 500), a tri glavne plenarne teme bile su: 1) Maximizing the Value of HTA to Decision-Makers, 2) Maximizing Value in Conducting HTAs, 3) Maximizing the Value of HTA through International Collaboration. Detalji se mogu vidjeti na web stranici http://www.htai2010.org/site/.Video prezentacije plenarnih predavanja  kao i zajedničke radionice sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) mogu se naći na web stranici HTAi http://www.htai.org/index.php?id=412, zahvaljujući potpori SZO.

Po prvi puta je naša zemlja postala vidljiva u području procjene zdravstvenih tehnologija i bila spomenuta na tako važnom kongresu, u predavanju profesora Kristensena, direktora EUnetHTA, kao nova zemlja partner u “EUnetHTA Joint Action” projektu, te plenarnom predavanju dr. Ige Lipske, direktorice Odjela za HTA Poljske HTA Agencije, kao jedan od primjera međunarodne suradnje i pružanja stručne pomoći prilikom postavljanja procesa procjene zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj.

Kategorija: