Ured za pružanje tehničke pomoći i razmjenu informacija Opće uprave za proširenje EU (TAIEX), u suradnji s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, Odjelom za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, organizirao je TAIEX radionicu: “Health Technology Assessment; main principles, HTA process and report”, koja se održala 6. i 7. prosinca 2010. godine, u Zagrebu.TAIEX (Technical Assistance Information Exchange / Tehnička pomoć i razmjena informacija) program je EU koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i provedbe zakonodavstva Europske unije. Pomoć iz TAIEX-a dostupna je državama kandidatkinjama i pristupajućim državama kao dio pretpristupne strategije.

Cilj ove Radionice bio je dati detaljan pregled glavnih principa i ciljeva procesa procjene kao i završnog dokumenta procjene zdravstvenih tehnologija (lijekova, medicinskih proizvoda, kiruških i ostalih procedura, dijagnostičkih postupaka, kao i ostalih tehnologija s područja prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije), glavnim budućim korisnicima i dionicima u navedenom procesu; pružanja nepristrane, stručne, objektivne i transparentne preporuke o opravdanosti primjene nove tehnologije ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije u svrhu daljnjeg donošenja konačne objektivne odluke u zdravstvenoj politici, engl. Evidence-based health care policy and decision-making.Radionica je u potpunosti financirana sa strane Ureda za pružanje tehničke pomoći i razmjenu informacija Opće uprave za proširenje EU (TAIEX), a odvijala se na engleskom i hrvatskom jeziku, uz simultano prevođenje.Bilo je registrirano 110 polaznika iz cijele Hrvatske, predstavnika gotovo svih budućih korisnika i dionika procesa procjene zdravstvenih tehnologija; Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO),  uprava bolnica (KBC Zagreb, KBC Rijeka, KB Sestre milosrdnice, KB Merkur, KB Dubrava, Klinike za infektivne bolesti F. Mihaljević), Medicinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, Ekonomskog instituta Zagreb, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Hrvatskog zavoda za telemedicinu, predstavnici Komora (Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore fizioterapeuta), stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, Ustanova Hitne medicinske pomoći Zagreb, Splitsko-dalmatinske županije, Osječko-baranjske županije, Agencije za lijekove i medicinske proizvode, predstavnici Koalicije udruga u zdravstvu, Udruge pravnika u zdravstvu, Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku, predstavnici inovativne i generičke industrije, kao i predstavnici naše Agencije, te8 stručnjaka predavača iz EU.

Pozdravni govor (Welcome) održao je dr. Renato Mittermayer, ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, u kojem je pozdravio, i zahvalio se na dolasku, svim predstavnicima brojnih hrvatskih ustanova, kao i europskim stručnjacima koji su došli prenijeti svoje znanje o ovom vrlo važnom i novom području u Hrvatskoj. Također je naglasio važnost procesa procjene zdravstvenih tehnologija, kao i osnovne značajke TAIEX programa. Dr. Mirjana Huić, pomoćnica ravnatelja Agencije, voditeljica  Odjela za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, i moderator ove radionice, dala je kratki uvod (Aims of Workshop, importance of Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1998, and future Directive on the application of patients rights in cross-border healtcare on HTA) o ciljevima radionice, projektnoj dokumentaciji za TAIEX projekt i važnosti dvije Europske Direktive za područje procjene zdravstvenih tehnologija (na kojima se temeljila prijava ove radionice, a čija je glavna uloga uskladiti nacionalno zakonodavstvo; obvezujuća je za zemlje članice kao cilj koji se mora postići, dok je izbor forme i metoda prepušten zemlji koja će ih donijeti). Prva Direktiva, tzv. “Transparency Directive” (Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988, relating to the transparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems) ukazuje na potrebu povećanja transparentnosti i optimizacije procesa donošenja odluke o stavljanju novih lijekova na Liste lijekova, kao i medicinskih proizvoda i drugih tehnologija, odluka o njihovom potpunom ili djelomičnom pokrivanju troškova te njihovoj zamjeni novim tehnologijama, odnosno njihovom uklanjanju s liste. Upravo HTA predstavlja alat za donošenje nepristrane, stručne, objektivne i transparentne preporuke o opravdanosti primjene nove tehnologije, ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije, i u navedenoj funkciji nalazi se u brojnim zemljama EU.

Druga Direktiva (Directive on the application on patients rights in cross border health care) odnosi se na prava pacijenata u pružanju zdravstvene usluge preko granica država članica, a njen Članak 14. (sa šest točaka) detaljno opisuje suradnju na području procjene zdravstvenih tehnologija. Prije svakog predavanja dr. Huić predstavila je svakog predavača s nekoliko najvažnijih podataka iz životopisa, a nakon svakog predavanja bila je 10-minutna rasprava, sa završnom raspravom na kraju oba dana u kojoj su sudjelovali svi predavači i polaznici radionice.Prvog dana svoja predavanja održali su prof. Finn Børlum Kristensen (Director of Secretariat, Professor, EUnetHTA Secretariat, National Board of Health, Denmark; HTA: aim, main users, stakeholders, principles of HTA process and report, impact of HTA on decision-making and health care); dr. Alric Ruether (Head of Department, Dep. of Health Care Quality, Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), Germany; Types and domains of HTA reports, Single technology assessment, STA and Multiple technology assessment, MTA); Dr. Iñaki Imaz (Senior Researcher, Agency for Healthcare Technology Assessment (AETS), “Carlos III” Institute for Health, Science and Innovation Ministry, Spain;Economic evaluation in HTA: types of economic evaluations, valuing costs and outcomes, societal perspective vs public payer perspective, time horizont, discounting, threshold values); Dr. Gottfried Endel (Head of Department, EBM/HTA Department, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Austria; From assessment to appraisal and decision;Role of Appraisal Commitees members and different stakeholders in transparent Appraisal process); i Ms. Fiona Rinaldi (Technical Adviser, Technology Appraisals, Centre for Health Technology Evaluation, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), UK; Beyond Cost-effectiveness: Consideration of innovative and end-of life therapies).

Drugog dana predavali su dr. Iris Pasternack (EUnetHTA Joint Action WP4, Coordinator for the HTA Core Model on screening, Finohta/THL, Finland; Structure of HTA report according the EUnetHTA Core model and adjustment for different audiences: full HTA report, short advices to minister of health, health insurance institutions, and patients); Mr.  Reetan Patel (Programme Manager, NICE International, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), UK; Governance and Transparency in HTA); prof. Finn Børlum Kristensen (Director of Secretariat, Professor, EUnetHTA Secretariat, National Board of Health, Denmark; Future of Core HTAs, Adaptation HTA report from other countries including Core HTA, Importance of effective and sustainable international HTA collaboration and networking with aim to improve efficiency in the assessment process in Europe and bring added value at the European, national and regional level); dr. Iga  Lipska (Director of HTA Department, Agency for Health Technology Assessment (AHTAPol), Poland; HTA Capacity Building using international experience and know-how); i dr. Mirjana Huić (Assistant Director, Department for Development, Research and HTA, Agency for Quality and Accreditation in Health, Croatia; HTA in Croatia: first steps, HTA Guideline, and future perspective).

Sve prezentacije u pdf obliku dostupne su na web stranici http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=43260. Sa zadovoljstvom možemo reći, prema brojnim pitanjima i komentarima tijekom rasprava, reakcijama i pismima mnogih polaznika nakon završetka radionice, kao i europskih stručnjaka, da je naša Radionica uspješno ispunila svoj cilj i očekivanja.

Kategorija: