PRIMJENA STANDARDA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

16. ožujka 2018., od 12:00 do 16:00 sati
Klinički bolnički centar Zagreb (dvorana Hann),
Kišpatićeva 12, Zagreb