Poštovani,

Ispunjavanje ove ankete anonimno je i dobrovoljno. Ispunjavanjem  potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste bili upoznati s istima. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi. Ako prihvaćate gore navedeno, molimo Vas pažljivo ispunite ovu anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom Vašeg posjeta liječniku u ambulanti/ordinaciji. Za ispunjavanje ankete će Vam trebati  5 do 10 minuta.

Odjeljak A: Prijem u ordinaciju
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora
Ukoliko je Vaš odgovor na 1. pitanje hitan prijem , molimo preskočite na pitanje 7.
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora
danebez odgovora
2. S liječnikom sam mogao/la razgovarati putem telefona
3. Prilikom naručivanja imao/la sam problem
4. Od medicinskog osoblja dobio/la sam sve potrebne informacije kako bi mi se olakšao prijem kod liječnika
5. Pregled sam obavio/la u zakazanom terminu
6. Čekanje na pregled u čekaonici bilo je u okvirima mojih očekivanja
Odjeljak B: U ordinaciji
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
7. Liječnik/ca je za razgovor sa mnom osigurao/la dovoljno vremena
8. Liječnik/ca mi je pomogao/la u iznošenju mojih tegoba
9. Za obavljanje dodatnih pretraga dobio/la sam potrebno objašnjenje
10. Objašnjeni su mi problemi koji se mogu pojaviti tijekom liječenja
11. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mojoj bolesti na meni razumljiv način
12. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mom planiranom liječenju na meni razumljiv način
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
13. Liječnik/ca se odnosio/la prema meni ljubazno
14. Liječnik/ca je pokazao/la brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
15. Liječnik/ca je pokazao/la visoku profesionalnu stručnost
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
16. Medicinska sestra/tehničar odnosio/la se prema meni ljubazno
17. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
18. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je visoku stručnost
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
19. Ordinacija je bila uredna i čista
20. Čekaonica je bila uredna i čista
21. Sanitarni čvor je bio uredan i čist
Odjeljak C: Vaše mišljenje
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
22. Pružena zdravstvena skrb je bila u okviru mojih očekivanja
23. Ovdje sam naučio/la više o mojoj bolesti
24. Privatnost mi je bila osigurana
25. Okruženj je bilo sigurano
26. Ordinacija je dobro opremljena
27. Informacije koje sam dobivao/la bile su jasne
28. Osoblje je bilo predano poslu
Odjeljak D: Informiranost
Molimo Vas da označite jedan od ponuđenih odgovora
Odjeljak E: osobni i opći podaci
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora