Poštovani,

Ispunjavanje ove ankete anonimno je i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste bili upoznati s istima. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi. Ako prihvaćate gore navedeno, molimo Vas pažljivo ispunite ovu anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom ovog Vašeg boravku u bolnici. Za ispunjavanje ankete će vam trebati  5 do 10 minuta.

Odjeljak A: Prijem u bolnicu
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora. Ako je Vaš odgovor na 1. pitanje hitan prijem , molimo preskočite na pitanje 6.
danebez odgovora
2. Prije dolaska u bolnicu samostalno sam se informirao/la o mojoj bolesti
3. Prije dolaska u bolnicu od mog liječnika opće prakse dobio/la sam informaciju o mojoj bolesti
4. Prilikom naručivanja imao/la sam problema
5. Od bolničkog medicinskog osoblja dobio/la sam sve potrebne informacije kako bi mi se olakšao prijem
Odjeljak B: Na odjelu
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
6. Sudjelovao/la sam u odlukama o liječenju moje bolesti
7. Za objavljivanje dodatnih pretraga dobio/la sam potrebno objašnjenje
8. Objašnjeni su mi problemi koji se mogu pojaviti nakon otpusta iz bolnice
9. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mojoj bolesti na meni razumljiv način
10. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o planiranom liječenju na meni razumljiv način
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
11. Liječnik/ca se odnosio/la prema meni ljubazno
12. Liječnik/ca je pokazao/la brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
13. Liječnik/ca je pokazao/la visoku profesionalnu stručnost
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
14. Medicinska sestra/tehničar odnosio/la se prema meni ljubazno
15. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
16. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je visoku stručnost
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
17. Bolnička soba bila je uredna i čista
18. Sanitarni čvor bio je uredan i čist
19. Zadovoljan/na sam kvalitetom i izborom prehrane
Odjeljak C: Vaše mišljenje
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja
U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem
20. Pružena zdravstvena skrb je bila u okviru mojih očekivanja
21. Ovdje sam naučio/la više o mojoj bolesti
22. Privatnost mi je bila osigurana
23. Okruženj je bilo sigurano
24. Odjel je dobro opremljen
25. Nikad nisam dobio/la suprotnu informaciju o mom liječenju
26. Informacije koje sam dobivao/la bile su jasne
27. Osoblje je bilo predano poslu
Odjeljak D: Informiranost
Molimo Vas da označite jedan od ponuđenih odgovora
Odjeljak E: osobni i opći podaci
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora