Iskustvo pacijenata

Ispunjavanje ovih anketa anonimno je i dobrovoljno. Ispunjavanjem  potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste bili upoznati s istima. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi. Ako prihvaćate gore navedeno, molimo Vas pažljivo ispunite ovu anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom Vašeg boravka u bolnici ili posjeta liječniku u ambulanti/ordinaciji.

Anketa - Iskustvo pacijenata u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi tijekom hospitalizacije

Anketa - Iskustvo pacijenata u liječničkoj ordinaciji