Sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) klinički pokazatelji kvalitete su sredstva mjerenja u obavljanju zdravstvenih postupaka određenih vrijednostima koje služe za prikazivanje rezultata tih postupaka.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnik moraju svakih šest mjeseci dostaviti izvješće o pokazateljima kvalitete Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.


31. Postotak sistematskih pregleda

Spec. obiteljske (opće) medicine, Spec. pedijatrije, Spec. školske medicine

33. Komplikacije u trudnoći

Spec. ginekologije i opstetricije

34. Postotak sistematskih pregleda žena starijih od 45 godina

Spec. ginekologije i opstetricije

35. Stopa prethodnih pregleda (pri zapošljavanju)

Spec. medicine rada i sporta

36. Stopa periodičnih pregleda

Spec. medicine rada i sporta

37. Stopa prekida trudnoća kod maloljetnica

Spec. ginekologije i opstetricije

38. Stopa maloljetnika u registru ovisnika

Spec. dentalne medicine

41. Pečatni ispun (po zubu)

Spec. dentalne medicine

Stranice