24 . Vrijeme proteklo od zaprimanja poziva u prijavno-dojavne jedinice do stizanja tima na intervenciju

24.1. DEFINICIJA
Prosječno vrijeme izlaska na teren vozila i tima hitne medicinske pomoći (HMP) od poziva u prijavno-dojavnu jedinicu (PDJ) do dolaska na mjesto intervencije po intervenciji iskazano u minutama.
 
24.2. ZNAČENJE
Pokazatelj je dostupnosti izvanbolničke HMP, ukazuje na nedostatke mreže HMP, broj timova, broj opremljenih vozila i omogućuje poboljšanje postojećeg stanja.
 
24.3. BROJNIK
Ukupno vrijeme od zaprimanja poziva u PDJ do stizanja tima na intervenciju. 
 
24.4. NAZIVNIK
Broj izlazaka na intervenciju. 
 
24.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Nema.
 
24.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
24.7. IZVOR PODATAKA
Protokol o bilježenju vremena (medicinska dokumentacija) u prijavno-dojavnoj jedinici. 
 
24.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, dostupnost.
 
24.9. POŽELJNA RAZINA
80 % poziva u gradovima unutar 10 minuta, a u ruralnim sredinama unutar 20 minuta.
 
24.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
24.11. LITERATURA
1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt razvoja sustava hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu (DEMSIPP). Dostupno na URL adresi: http://www.mzss.hr/hr/programi_i_projekti/projekt_razvoja_sustava_hitne_medicinske_pomoci_i_investicijskog_planiranja_u_zdravstvu_demsipp.
2. Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006.- 2011. (»Narodne novine« br. 72/06).
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Zavod za hitnu medicinu