1 . Vrijeme čekanja na totalnu endoprotezu kuka

1.1. DEFINICIJA 

Broj dana od postavljanja indikacije za kirurški zahvat do zahvata.
 
1.2. ZNAČENJE
Čekanje na ugradnju endoproteze kuka utječe na kvalitetu života i radnu sposobnost pacijenta. Predugo čekanje uzrokuje smanjenu kvalitetu života pacijenta zbog bolova i otežane pokretljivosti te veću potrebu za analgeticima i rehabilitacijskim postupcima. 
Na vrijeme čekanja utječe pacijent, izabrani doktor medicine i zdravstveni sustav (dostupnost i kapacitet zdravstvenih ustanova).
 
1.3. BROJNIK
Ukupan broj dana čekanja na ugradnju endoproteze kuka. 
 
1.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj pacijenata na listi čekanja za ugradnju endoproteze kuka.
 
1.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji prekorače dogovoreni rok kirurškog zahvata zbog vlastite odluke ili medicinskih kontraindikacija te pacijenti s hitnim indikacijama.
 
1.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema. 
 
1.7. IZVOR PODATAKA
Nacionalna lista čekanja (datum upisa na listu čekanja), medicinska dokumentacija (datum kirurškog zahvata).
 
1.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, dostupnost.
 
1.9. POŽELJNA RAZINA
Što niža; prihvatljivo vrijeme čekanja za pacijente koji nisu hitni jest 6 – 8 mjeseci.
 
1.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
1.11. LITERATURA
1. Nilsdotter AK, Lohmander LS. Age and waiting time as predictors of outcome after total hip replacement for osteoarthritis. Rheumatology 2002; 41(11):1261-7.
2. Hajat S, Fizpatrick R, Morris R i sur. Does waiting for total hip replacement matter? Prospective cohort study. J Health Sev Res Policy 2002; 7:19-25.
3. Conner-Spady B, Johnston G, Sanmartin C i sur. Patient and Surgeon Views on Maximum Acceptable Waiting Times for Joint Replacement. Healthcare Policy 2007; (2):102-16.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo