5 . Vrijeme čekanja na radioterapiju

5.1. DEFINICIJA
Broj dana od postavljanja indikacije za radioterapiju do radioterapije. 
 
5.2. ZNAČENJE
Čekanje na radioterapiju može utjecati na kontrolu bolesti i preživljenje. Preporuke za početak radioterapije (radikalne, palijativne, adjuvantne) čine taj pokazatelj vrijednim u procjeni procesa i sigurnosti pacijenata. Predugo čekanje može uzrokovati rast tumora do neprikladnosti za radikalno liječenje. Na vrijeme čekanja utječe pacijent, izabrani doktor medicine i zdravstveni sustav (dostupnost zdravstvenih usluga, zastarjelost opreme i metodologije). Standard vremena čekanja na radioterapiju prema preporuci JCCO i IWGGI za kurativnu/radikalnu radioterapiju iznosi do 30 dana, za palijativnu/simptomatsku radioterapiju do 10 dana, za predkiruršku/neoadjuvantnu radioterapiju do 15 dana i za poslijekiruršku/adjuvantnu radioterapiju do 60 dana. Otklon od preporučenih vrijednosti moguć je u slučaju medicinskih intervencija koje prethode zračenju (npr. hormonsko liječenje tumora prostate, kemoterapija nakon kirurškog zahvata tumora dojke i sl.).
 
5.3. BROJNIK
Ukupan broj dana čekanja na radioterapiju na listi čekanja.
 
5.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj liječenih pacijenata obzirom na stratifikaciju.
 
5.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji prekorače preporučeni rok početka radioterapije zbog vlastite odluke ili medicinskih kontraindikacija.
 
5.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Vrsta radioterapije (kurativna, palijativna, neoadjuvantna, adjuvantna).
 
5.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija (datum prikaza za radioterapiju, datum aplikacije prve frakcije zračenja).
 
5.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, dostupnost.
 
5.9. POŽELJNA RAZINA
Što niža.
 
5.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
5.11. LITERATURA
1. Coles CE, Burgess L, Tan LT. An audit of delays before and during radical radiotherapy for cervical cancer: effect on tumour cure probability. Clin Oncol 2003; 15:47-54.
2. O'Rourke N, Edwards R. Lung cancer treatment waiting times and tumour growth. Clin Oncol 2000; 12:141-4.
3. O'Sullivan B, Mackillop W, Grice B. The influence of delay in the initiation of definitive radiotherapy in carcinoma of the tonsillar region. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 42(Suppl):323.
4. Fortin A, Bairati I, Albert M i sur. Effect of treatment delay on outcome of patients with early stage head and neck carcinoma receiving radical radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 52:929-36.
5. Chen Z, King W, Pearcey R i sur. The relationship between waiting time for radiotherapy and clinical outcomes: A systematic review of the literature. Radiother Oncol 2008; 87(1):3-16.
6. Joint Council for Clinical Oncology. Reducing delays in cancer treatment: some targets. London: Royal College of Physicians, 1993.
7. Cionini L, Gardani G, Pietro G i sur. (IWGGI – Italian Working Group General Indicators): Quality indicators in radiotherapy. Radiother Oncol 2007; 82:191-200.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo