4 . Vrijeme čekanja na kemoterapiju

4.1. DEFINICIJA 
Broj dana od postavljanja indikacije za kemoterapiju do kemoterapije.
 
4.2. ZNAČENJE
Čekanje na kemoterapiju može utjecati na kontrolu bolesti i preživljenje. Preporuke za početak kemoterapije čine ovaj pokazatelj vrijednim u procjeni procesa i sigurnosti pacijenata. Predugo čekanje može kompromitirati učinak liječenja i ishod bolesti. Na vrijeme čekanja utječe pacijent, izabrani doktor medicine i zdravstveni sustav (dostupnost zdravstvenih usluga, opskrba lijekovima, kapacitet zdravstvenih ustanova). Standard vremena čekanja na kemoterapiju je do 30 dana. Otklon od preporučenih vrijednosti moguć je u slučaju medicinskih intervencija koje prethode kemoterapiji (npr. liječenje poslijekirurških komplikacija, akutne bolesti drugih organskih sustava, provedba pretraga neophodnih za sigurno provođenje kemoterapije).
 
4.3. BROJNIK
Ukupan broj dana čekanja na kemoterapiju.
 
4.4. NAZIVNIK
Ukupan broj pacijenata liječenih kemoterapijom.
 
4.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji prekorače preporučeni rok početka radioterapije radi vlastite odluke ili medicinskih kontraindikacija, pacijenti kod kojih se odustalo od kemoterapije.
 
4.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
4.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija (datum indikacije i prikaza za kemoterapiju, datum aplikacije prvog ciklusa kemoterapije).
 
4.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, dostupnost.
 
4.9. POŽELJNA RAZINA
Što kraće vrijeme čekanja.
 
4.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
4.11. LITERATURA
1. Zanke B, Evans WK. Systemic Therapy: Building on a Strong Base. In: Sullivan T, Evans W, Angus H & Hudson A, editors. Strengthening the Quality of Cancer Services in Ontario, Ottawa, ON: CHA Press, 2003.
2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Nacionalna lista čekanja. Dostupno na URL adresi: http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/nacionalna_lista_cekanja.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo