13 . Trajanje hospitalizacije za moždani udar

13.1. DEFINICIJA
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata s moždanim udarom (hemoragijskim ili ishemijskim) u određenom vremenskom razdoblju. 
 
13.2. ZNAČENJE
Moždani udar povezan je s vrlo visokom stopom smrtnog ishoda i prvi je uzrok smrtnosti i invaliditeta u RH. U dvije trećine pacijenata s preboljenim moždanim udarom zaostaje različit stupanj neurološkog deficita, a trećina pacijenata trajno je onesposobljena i potpuno je ovisna o tuđoj pomoći. Pacijent s moždanim udarom zahtijeva hitan prijevoz i zbrinjavanje u adekvatno opremljenoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi. Svjetska literatura pokazuje jasne poveznice između kliničkih procesa i postupaka te smrtnosti, odnosno stupnja invaliditeta. Smjernice Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (2002.) usmjerene na smanjenje smrtnosti jesu: a) organizirane Jedinice za moždani udar (JMU) u županijskim bolničkim zdravstvenim ustanovama, b) osigurana kontrola kvalitete zbrinjavanja pacijenata u Jedinicama za moždani udar (JMU) i c) primjena rekombiniranog tkivnog plazminogena u terapiji akutnog ishemijskog moždanog udara unutar prva tri sata od nastanka moždanog udara. Broj dana boravka u ustanovi ukazuje na primjenu tih preporuka, brzinu i učinkovitost dijagnoze i liječenja.
 
13.3. BROJNIK 
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata primljenih s dijagnozom moždanog udara uključujući ishemijski i hemoragijski. 
 
13.4. NAZIVNIK
Ukupni broj pacijenata primljenih s dijagnozom moždanog udara uključujući ishemijski i hemoragijski.   
 
13.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
TIA, premještaj iz druge ustanove, ponovni prijam u bolničku zdravstvenu ustanovu, prethodno liječeni pacijenti s dijagnozom moždanog udara.
 
13.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Dob i spol. 
 
13.7. IZVOR PODATAKA 
Medicinska dokumentacija.
 
13.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, primjena kliničkih smjernica.
 
13.9. POŽELJNA RAZINA
Što kraća duljina boravka u bolnici.
 
13.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
13.11. LITERATURA
1. Demarin V, Kadojić D, Šerić V, Trkanjec Z. Moždani udar - smjernice u dijagnostici i terapiji. Acta clinica 2002. 9-10.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo