10 . Trajanje hospitalizacije za laparoskopsku kolecistektomiju

10.1. DEFINICIJA
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata zbog planirane laparoskopske kolecistektomije u određenom vremenskom razdoblju.
 
10.2. ZNAČENJE
U mnogim zemljama kreatori politike raspravljaju o duljini boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i za pacijente podvrgnute laparoskopskoj kolecistektomiji. Rutinski podaci pokazuju varijacije u duljini boravka za taj postupak, ali ipak trendovi upućuju na smanjenje, iako još uvijek postoji velika učestalost neprimjerenog broja dana boravka u ustanovama. Međutim, minimalna duljina boravka može biti etički i moralno upitna unatoč tomu što istraživanja pokazuju da ona nema negativan utjecaj na ishode liječenja. Vrlo je važno osigurati alternativne usluge na najprihvatljivijem mjestu u zajednici – patronažna služba, kućna njega – kako bi se omogućio kontinuitet skrbi nakon otpusta iz bolničke zdravstvene ustanove. Duljina boravka u ustanovi pokazatelj je učinkovitosti postupka i liječenja, a njezinim skraćenjem smanjuje se izloženost pacijenta bolničkim opasnostima (bolničkim infekcijama).
 
10.3. BROJNIK
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata podvrgnutih laparoskopskoj kolecistektomiji.
 
10.4. NAZIVNIK
Ukupan broj pacijenata podvrgnutih laparoskopskoj kolecistektomiji.
 
10.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Premještaj u drugu bolničku zdravstvenu ustanovu, akutni kolecistitis, dob manja od 15 godina.
 
10.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Dob, indikacija.
 
10.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
10.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
10.9. POŽELJNA RAZINA 
Poželjna duljina boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za laparoskopsku kolecistektomiju je 2 dana.
 
10.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
10.11. LITERATURA
1. Clarke A, Rosen R. Length of stay. How short should hospital care be? Eur J Public Health 2001; 11(2):166-70.
2. Collins TC, Daley J, Henderson WH, Khuri SF. Risk factors for prolonged length of stay after major elective surgery. Annals of Surgery 1999; 230(2): 251-9.
3. Leyland AH. Examining the relationship between length of stay and readmission rates for selected diagnoses in Scottish hospitals. IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology 1995; 12(3-4):175-84.
4. Black D, Pearson M. Average length of stay, delayed discharge, and hospital congestion. A combination of medical and managerial skills is needed to solve the problem. BMJ 2002; 325:610-1. 
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo