11 . Trajanje hospitalizacije za carski rez

11.1. DEFINICIJA
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijentica podvrgnutih carskom rezu u određenom vremenskom razdoblju.
 
11.2. ZNAČENJE
Duljina boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi nakon porođaja obavljenog carskim rezom pokazuje učinkovitost zahvata i liječenja, poduzetih mjera njege, a skraćenjem boravka smanjuje se izloženost pacijentica drugim rizicima, osobito bolničkim infekcijama. Dosadašnji podaci ukazuju na veće razlike između pojedinih ustanova, iako je opaženo smanjenje broja dana boravka. Važno je taj broj dana dovesti na prihvatljivu i ujednačenu razinu na cijelom području države.
 
11.3. BROJNIK
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijentica podvrgnutih porođaju carskim rezom.
 
11.4. NAZIVNIK
Ukupan broj pacijentica podvrgnutih porođaju carskim rezom.
 
11.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijentice podvrgnute carskom rezu s visokorizičnim trudnoćama (prerani porođaj, smrt fetusa, multipla trudnoća, položaj zatkom, abnormalni položaj). 
 
11.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
11.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
11.8. DIMENZIJA KVALITETE
Sigurnost, učinkovitost.
 
11.9. POŽELJNA RAZINA 
Poželjno trajanje boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi je 5 dana.
 
11.10. PRIMJEDBE
Nema. 
 
11.11. LITERATURA
1. Clarke A, Rosen R. Length of stay. How short should hospital care be? Eur J Public Health 2001; 11(2):166-70.
2. Collins TC, Daley J, Henderson WH, Khuri SF. Risk factors for prolonged length of stay after major elective surgery. Annals of Surgery 1999; 230(2):251-9.
3. Leyland AH. Examining the relationship between length of stay and readmission rates for selected diagnoses in Scottish hospitals. IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology 1995; 12(3-4):175-84.
4. Black D, Pearson M. Average length of stay, delayed discharge, and hospital congestion. A combination of medical and managerial skills is needed to solve the problem. BMJ 2002; 325:610-1. 
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo