9 . Trajanje hospitalizacije za akutni pankreatitis

9.1. DEFINICIJA
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata s akutnim pankreatitisom u određenom vremenskom razdoblju.
 
9.2. ZNAČENJE
Pokazatelj ukazuje na brzinu i dostupnost laboratorijske i radiološke obrade bolničkog pacijenta te kontrolu i učinkovitost terapije.
 
9.3. BROJNIK
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata primljenih s dijagnozom akutnog pankreatitisa.
 
9.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj pacijenata primljenih s dijagnozom akutnog pankreatitisa.
 
9.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji su kirurški liječeni zbog akutnog pankreatitisa, pacijenti premješteni u drugu bolničku zdravstvenu ustanovu.
 
9.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Dobne skupine starije od 15 godina, oba spola.
 
9.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
9.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost dijagnostike (dostupnost CT dijagnostike) i terapijskih postupaka.
 
9.9. POŽELJNA RAZINA 
Do 10 dana.
 
9.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
9.11. LITERATURA
1. Bradley E. Management of Severe Acute Pancreatitis. Annals of Surgery 2010; 251(1): 6-17.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo