26 . Rano otkrivanje raka dojke

26.1. DEFINICIJA
Postotak osoba koje su se odazvale pozivu na mamografiju u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u određenom vremenskom razdoblju.
 
26.2. ZNAČENJE
S incidencijom od 27 % u 2007. godini, rak dojke je najčešće sijelo raka u žena. Program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006. – 2011., koja, među ostalim, sadržava i odrednice o prevenciji i ranom otkrivanju raka. Program je u skladu s Rezolucijom o prevenciji i kontroli karcinoma. Ukoliko je rak dojke dijagnosticiran pravovremeno, u većini slučajeva moguće je potpuno izlječenje.
 
26.3. BROJNIK
Broj izvršenih mamografija. 
 
26.4. NAZIVNIK
Broj poslanih poziva.
 
26.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Svi pozivi vraćeni na adrese Zavoda za javno zdravstvo, uključujući nepoznate ili neodgovarajuće adrese i umrle osobe, te izvršena mamografija unutar jedne godine. 
 
26.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Regulirano Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.
 
26.7. IZVOR PODATAKA
Retrospektivno iz podataka koje prati HZJZ. 
 
26.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost.  
 
26.9. POŽELJNA RAZINA
70 % i više.
 
26.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
26.11. LITERATURA 
1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, 2006. Dostupno na URL adresi: 
http://www.mzss.hr/hr/programi_i_projekti/prevencija/nacionalni_program_ranog_otkrivanja_raka_dojke.
2. World Health Assembly. Ninth Plenary Assembly. Committee B. Cancer prevention and control. Third report 2005;58.22. Dostupno na URL adresi: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_22-en.pdf.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Zavod za javno zdravstvo