30 . Procijepljenost djece

30.1. DEFINICIJA
Broj djece koja su primila cjepivo prema Programu obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi u Republici Hrvatskoj u dijelu odgovornosti doktora opće/obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) izražen u postocima u određenom vremenskom razdoblju.
 
30.2. ZNAČENJE
Zahvaljujući cijepljenju neke su zarazne bolesti, koje su u prošlosti bile razlogom visokog mortaliteta, potpuno iskorijenjene. Cijepljenje protiv zaraznih bolesti jedan je od najučinkovitijih i ekonomski najisplativijih načina zaštite. Kako bi se zaštitila cjelokupna populacija, treba postići razinu procijepljenosti od 90 %, čime se postiže kolektivna imunost, osim u slučaju ospica gdje je propisana razina 95 %. Kolektivna je imunost važna u suzbijanju epidemija i zaštiti cjelokupne populacije. 
 
30.3. BROJNIK
Broj cijepljene djece u skrbi ordinacije doktora opće/obiteljske medicine.
 
30.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj djece u skrbi ordinacije doktora opće/obiteljske medicine.
 
30.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Broj onih koji zbog određenih bolesti ili stanja nisu bili u mogućnosti primiti cjepivo. 
 
30.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Populacija na koju se odnosi Program obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi.
 
30.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 
30.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
30.9. POŽELJNA RAZINA
100 %.
 
30.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
30.11. LITERATURA
1. Program obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi u RH (Kalendar obveznog cijepljenja). Dostupno na URL adresi: http://www.stampar.hr/ProgramSpecificnihI.
2. Kassianos G. Vaccination for tomorrow: the need to improve immunisation rates. J Fam Health Care 2010; 20(1):13-6.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Spec. obiteljske (opće) medicine
Spec. pedijatrije
Spec. školske medicine