20 . Preživljenje presatka kod transplantacije bubrega

20.1. DEFINICIJA
Preživljenje presatka nakon (neselektivne) transplantacije bubrega izraženo u postocima u određenom vremenskom razdoblju.
 
20.2. ZNAČENJE
Dobar opći pokazatelj za procjenu kvalitete kirurške tehnike i poslijetransplantacijskog praćenja. Podaci lako dostupni i sigurni. Tim se pokazateljem može dinamički pratiti porast ili pad kvalitete transplantacijskog programa pojedine bolničke zdravstvene ustanove ili države.  
 
20.3. BROJNIK
Svi preživjeli presaci bubrega nakon 1 godine, odnosno 5 godina.
 
20.4. NAZIVNIK
Sve neselektivne transplantacije bubrega u periodu od 1 godine, odnosno 5 godina.  
 
20.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Nema. 
 
20.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema. 
 
20.7. IZVOR PODATAKA
Eurotransplant, Ured nacionalnog koordinatora za transplantaciju MZSS, centri za dijalizu s ambulantama za praćenje transplantiranih pacijenata, transplantacijski centri u RH, bolnički transplantacijski koordinatori.
 
20.8. DIMENZIJA KVALITETE
Stručnost, ujednačenost, učinkovitost.
 
20.9. POŽELJNA RAZINA
Najmanje 8 5% nakon 1 godine, a 70 % nakon 5 godina.
 
20.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
20.11. LITERATURA
1. Collaborative Transplant Study. ABO incompatible kidney transplants. Newsletter 2005;2. 
Dostupno na URL adresi: www.ctstransplant.org/public/newsletters.shtml#2005 
2. Cohen B, Smits JM, Haase B, Persijn G, Vanrenterghem Y, Frei U. Expanding the donor pool to increase renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(1):34-41. 
3. Opelz G, Dohler B. Multicenter analysis of kidney preservation. Transplantation 2007; 83(3):247-53. 
4. Opelz G, Dohler B. Effect of human leukocyte antigen compatibility on kidney graft survival: comparative analysis of two decades. Transplantation 2007; 84(2):137-43.
5. Maier-Kriesche HU, Schold JD. The impact of pretransplant dialysis on outcomes in renal transplantation. Semin Dial 2005; 18(6):499-504. 
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo