29 . Postotak pacijenata s hipertenzijom s tlakom nižim od 140/90 mm Hg

29.1. DEFINICIJA
Udio pacijenata liječenih od hipertenzije s tlakom nižim od 140/90 mmHg u ukupnom broju pacijenata sa hipertenzijom u određenom vremenskom razdoblju.
 
29.2. ZNAČENJE
Kontinuirano održavanje vrijednosti tlaka ispod 140/90 mmHg kod pacijenata s hipertenzijom značajno smanjuje pojavnost kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih incidenata (do 80 %).
Kardiovaskularne bolesti i moždani udar uzrok su smrti kod više od 50 % cjelokupne populacije. Hipertenzija je najznačajniji rizik za kardiovaskularne bolesti. Terapijske i higijensko-dijetetske mjere te životni stilovi i navike mogu održati hipertenzivnu bolest u prihvatljivim okvirima. 
 
29.3. BROJNIK
Broj pacijenata s hipertenzijom i tlakom kontinuirano (1 x mjesečno) nižim od 140/90 mmHg upisanih kod doktora opće/obiteljske medicine. 
 
29.4. NAZIVNIK
Broj pacijenata s hipertenzijom upisanih kod doktora opće/obiteljske medicine.
 
29.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti s akutnim kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim incidentom u promatranom vremenskom razdoblju.
 
29.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Prema dobi : mlađi od 45 godina i stariji od 46 godina, prema spolu.
 
29.7. IZVOR PODATAKA
Registri kroničnih bolesti doktora opće/obiteljske medicine.
 
29.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
29.9. POŽELJNA RAZINA
Više od 80 %.
 
29.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
29.11. LITERATURA
1. European Society of Hypertension, Hrvatsko društvo za hipertenziju, Hrvatsko
kardiološko društvo. Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije, 2007. Dostupno na URL adresi: 
http://www.kardio.hr/images/stories/files/SmjerniceHipertenzija2007.pdf
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Spec. obiteljske (opće) medicine