23 . Postotak otpuštenih pacijenata uz otpusno pismo

23.1. DEFINICIJA 
Udio pacijenata otpuštenih uz otpusno pismo u odnosu na sveukupan broj liječenih pacijenata u određenom vremenskom razdoblju.
 
23.2. ZNAČENJE
Otpust pacijenta s otpusnim pismom i preporukama za dodatne pretrage i/ili nastavak liječenja skraćuje oporavak, povećava sigurnost i zadovoljstvo pacijenta i sprječava ponavljanje ili nepotrebno izvođenje dijagnostičkih postupaka. Otpusno pismo osigurava kontinuitet skrbi, a osnova je za obračun troškova liječenja. 
 
23.3. BROJNIK
Broj pacijenata otpuštenih iz bolničke zdravstvene ustanove s otpusnim pismom izdanim unutar 3 dana po otpustu.
 
23.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj liječenih pacijenata.
 
23.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji samovoljno napuste bolničko liječenje bez dokumentacije.
 
23.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
23.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija (datum otpusta i datum upisa otpusnog pisma u informatički sustav bolničke zdravstvene ustanove).
 
23.8. DIMENZIJA KVALITETE
Sigurnost, učinkovitost.
 
23.9. POŽELJNA RAZINA
100 %.
 
23.10. PRIMJEDBE
Nema. 
 
23.11. LITERATURA
1. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za razdoblje od 2010. do 2012. godine, članak 10, stavak 3.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo