15 . Neplanirani ponovni prijem u bolničku zdravstvenu ustanovu unutar 30 dana

15.1. DEFINICIJA
Neplanirani i neočekivani ponovni prijam u bolničku zdravstvenu ustanovu nakon elektivnog kirurškog zahvata i drugih nekirurških bolesti (npr. šećerna bolest, astma, moždani udar, akutni infarkt miokarda itd.) unutar 30 dana od otpusta po istoj otpusnoj dijagnozi, izražen u postocima u određenom vremenskom razdoblju.  
Učestalost ponovnog prijma može se izračunavati i za hitne prijame.
 
15.2. ZNAČENJE
Akutne bolničke zdravstvene ustanove imaju 5 – 14 % ponovnih prijama, a najviše ponovnih prijama zabilježeno je kod visokorizičnih ili teško bolesnih gerijatrijskih pacijenata s kardijalnom dekompenzacijom ili kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (oko 35 %). Smanjenje stope ponovnog prijma u ustanovu može poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjiti troškove. Ovaj pokazatelj može ukazivati i na skrb o pacijentu koja nije optimalna. Prema literaturnim podacima 9 – 48 % ponovnih prijama moglo bi se spriječiti jer su oni udruženi s pokazateljima suboptimalne skrbi za vrijeme trajanje liječenja, neadekvatne terapije po otpustu i neadekvatne skrbi po izlasku iz ustanove. Metaanaliza 44 studije dokazala je da su dob, duljina liječenja i prethodno korištenje bolničkih sredstava pri prvom boravku u ustanovi glavni prediktori ponovnog prijma. Približno 12 – 75 % ponovnih prijama može se spriječiti edukacijom pacijenta i adekvatnom kućnom skrbi. Ponovni prijam razlikuje se prema demografskim i socijalnim podacima te specifičnostima pojedinih bolesti. 
 
15.3. BROJNIK  
Ukupan broj neplaniranih i neočekivanih ponovnih prijama unutar 30 dana od otpusta iz bolničke zdravstvene ustanove (MKB klasifikacija).
 
15.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj primljenih pacijenata zbog istog elektivnog kirurškog zahvata i drugih nekirurških bolesti (MKB klasifikacija).
 
15.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Ako je pacijent imao više od jednog relevantnog kirurškog zahvata (npr. dva zahvata na koljenu) tijekom jednog boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, u analizu se uključuje samo posljednji zahvat. Isključuju se pacijenti koji su imali kirurški zahvat druge vrste tijekom istog boravka. Iz analize se isključuju svi pacijenti koji su umrli u ustanovi ili su umrli unutar 30 dana od otpusta, a da prije smrti nisu ponovo primljeni. Ako je neki pacijent primljen dva puta unutar 30 dana nakon kirurškog zahvata, u izračun se uzima samo prvi ponovni prijam.
 
15.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Postotak ponovnog prijma u bolničku zdravstvenu ustanovu korisno je iskazati: 
- kod starijih pacijenata (65 i > godina)
- za ciljane elektivne kirurške zahvate, kao što su zamjena kuka, transuretralna resekcija prostate, artroplastika koljena, ingvinalna hernija i laparoskopska kolecistektomija
- nekirurške bolesti (npr. šećerna bolest, astma, moždani udar, akutni infarkt miokarda itd.).
 
15.7. IZVOR PODATAKA
Bolnička dokumentacija prijma i otpusta pacijenta (otpusnica i otpusno pismo) prema MKB klasifikaciji.
 
15.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
15.9. POŽELJNA RAZINA
Što niža.
 
15.10. PRIMJEDBE
Ovaj pokazatelj značajan je za praćenje trenda kroz određeno razdoblje, a ne kao izolirani podatak. Ponovni prijam se odnosi na bolničku zdravstvenu ustanovu gdje je pacijent operiran. Primjerice, ako je pacijent primljen u ustanovu A radi kirurškog zahvata, a zatim premješten u ustanovu B radi rekonvalescencije prije otpusta kući, zahvat se uključuje u podatke ustanove A. Bilo koji ponovni prijam (koji je u vezi s kirurškim zahvatom) pripisuje se ustanovi A.
 
15.11. LITERATURA
1. Benbassat J, Taragin M. Hospital Readmissions as a Measure of Quality of Healt Care. Arch Intern Med 2000; 160:1074-81.
2. Westert GP, Lagoe RJ, Keskimaki I, Leyland A, Murphy M. An international study of hospital readmission and related utilization in Europe and the USA. Health policy 2002; 61:262-78.
3. Ashton C, Del Junco D, Souchek J, Wray N, Mansyur CL. The association between the quality of inpatient care and early readmission: a meta-analysis of the evidence. Medical Care 1997; 35(10):1044-59.
4. Philbin EF, Dec GW, Jenkins PL, Di Salvo TG. Socioeconomic status as an independent risk factor for hospital readmission for heart failure. American Journal of Heart Failure 2001; 87(12):1367-71.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo