17 . Iskorištenost operacijskih sala

17.1. DEFINICIJA
Iskorištenost kirurških sala izražena u postocima u određenom vremenskom razdoblju.  
 
17.2. ZNAČENJE 
Kirurška sala je odjel u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi s visokom cijenom troškova unutar bolničkog proračuna. Ako se kirurška sala ne koristi učinkovito, gube se znatna financijska sredstva, protok pacijenata kroz salu može postati usko grlo i produljiti vrijeme čekanja pacijenta na kirurški zahvat. Učinkovito upravljanje kirurškom salom poboljšava protok pacijenata kroz salu i smanjuje liste čekanja. Boljom organizacijom rada može se optimalizirati korištenje kapaciteta kirurške sale. To može značiti bolju pripremu anesteziološkog tima (predkirurška priprema pacijenata), kirurškog osoblja, kao i ostalog osoblja u kirurškim salama.
 
17.3. BROJNIK
Ukupan broj sati boravka pacijenata u kirurškim salama.
 
17.4. NAZIVNIK
Umnožak ukupnog broja sati redovnog radnog vremena (elektivne sale 8 sati, hitna sala 24 sata) i broja dana u mjesecu (elektivne sale 20 dana, hitne sale 30 dana) za sve kirurške sale.
 
17.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Nema.
 
17.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Vrste kirurških sala – elektivna, hitna, miješana, dnevna.
 
17.7. IZVOR PODATAKA
Operacijski protokol, pacijentova medicinska dokumentacija, sestrinska medicinska dokumentacija u kirurškoj sali, anesteziološka lista, operacijska lista.
 
17.8. DIMENZIJA KVALITETE 
Učinkovitost, sigurnost.    
 
17.9. POŽELJNA RAZINA 
80 %.
 
17.10. PRIMJEDBE
Prosjek se izračunava odvojeno za elektivne sale, hitne sale, miješane sale i sale za dnevnu kirurgiju. Ne računa se vrijeme indukcija anestezije.
 
17.11. LITERATURA
1. Dexter F, Traub R. How to Schedule Elective Surgical Cases into Specific Operating Rooms to Maximize the Efficiency of Use of Operating Room Time. Anesth Analg 2002; 94: 933-42.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo