Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.

- procjena zdravstvenih tehnologija (engl.Health Technology Assessment) jedan je od zadataka Agencije i uključuje multidisciplinaran, stručan, nepristran, objektivan proces, temeljen na principima medicine zasnovane na dokazima te transparentan proces procjene kliničke učinkovitosti i sigurnosti, uz ekonomsku analizu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija (lijekova, medicinskihproizvoda, kirurških procedura, dijagnostičkih postupaka, kao i ostalih tehnologija s područja prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije), uzimajući u obzir etička, socijalna, pravna i organizacijska načela.
- proces procjene zdravstvenih tehnologija pomaže racionalizaciji zdravstvenog sustava, odnosno poboljšanju zdravstvene zaštite i povećanju njezine učinkovitosti
- jačanje procjene zdravstvenih tehnologija jedna je od mjera predviđenih u okviru prioriteta 5. Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti

Kategorija: 
Važnost HTA