Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima u zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu
Služba za akreditaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi pripremila je pregled tekstova iz međunarodnih izvora o akreditaciji i utjecajima akreditacije na zdravstveni sustav
Ankete o Iskustvu pacijenata u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi tijekom hospitalizacije i Iskustvu pacijenata u liječničkoj ordinaciji.
PaSQ projekt omogućava razmjenu i stjecanje novih znanja i vještina u vezi praksi za sigurnost bolesnika.
Saznajte više na
o brojnim događanjim koja su organizirana u obliku sastanka, radionica, webinar-a, studijskih putovanja i slično.
2. Nacionalna konferencija: Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu, 3. prosinca 2015., Zagreb

Second Global Ministerial Summit on Patient Safety 2017

Pomoćnica ravnatelja u Službi za kvalitetu i edukaciju Agencije, prof. dr. sc. Jasna Mesarić održala je pozvano predavanje Developing Patient Safety Systems - Experiences from Croatia na WHO Workshop Global Patient Safety...

Više...

Radionica Sustav kvalitete u obiteljskoj medicini

Radionica Sustav kvalitete u obiteljskoj medicini održati će se u petak 7. travnja 2017., od 9:00 do 14:00 sati u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“...

Više...

Regionalna radionica Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira u suradnji sa Županijskom bolnicom Čakovec, Općom bolnicom Bjelovar, Općom bolnicom „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Općom bolnicom Varaždin i Općom bolnicom...

Više...

Provođenje audita bolničkih zdravstvenih ustanova

Agencija je započela provođenje audita bolničkih zdravstvenih ustanova u okviru projekta Svjetske banke IMPROVING QUALITY AND EFFICIENCY OF HEALTH SERVICES PROGRAM-FOR-RESULTS (P for R): DLI5. Percentage of...

Više...

Radionica Krapinske Toplice

Održana radionica „Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi“ u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, 31. siječnja 2017.

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog...

Više...

Radionica - Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice radionicu  „ Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi“ koja će se održati u...

Više...

Dr. Huić primila je “ISPOR Distinguished Service Award”

Dr. Huić primila je “ISPOR Distinguished Service Award”

Pomoćnica Ravnatelja u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, 2. studenog 2016. u Beču, primila je “ISPOR Distinguished Service Award...

Više...

Stranice