Druga radionica PaSQ – Implementation of the Safe Clinical Practice Medication Reconciliation in Croatia

U nastavku aktivnosti u okviru projekta European Union Network Patient Safety and Quality of Care (PaSQ), vezanih za implementaciju sigurnosne kliničke prakse Usklađivanje primjene lijekova (Medication Reconciliation) u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi održana je 02. prosinca 2013. druga radionica „PaSQ – Implementation of the Safe Clinical Practice Medication Reconciliation in Croatia“ namijenjena koordinatorima i članovima njihova tima koji sudjeluju u implementaciji sigurnosne kliničke prakse u bolnicama u Republici Hrvatskoj.
 
U implementaciji prakse sudjeluje 14 bolnica iz Hrvatske, a radionici su se odazvali predstavnici njih 12. Cilj radionice bio je prezentirati metodologiju u implementaciji projektnog plana sigurnosne kliničke prakse.
 
Ravnateljica Agencije prof. dr. sc. Jasna Mesarić, otvorila je radionicu istaknuvši međunarodnu prepoznatost projekta, te činjenicu da aktivno sudjelovanje hrvatskih bolničkih ustanova u suradnji s Agencijom pridonosi sigurnosti pacijenata, ali i zadovoljstvu djelatnika zbog sigurnosti koju kvaliteta sa sobom donosi. 
 
Erica van der Schrieck – de Loos, magistra javnog zdravstva, iz nizozemskog CBO-a (Dutch Institute for Healthcare Improvement) koja u okviru projekta za sigurnost pacijenata, „WHO High 5s“ sudjeluje u provođenju implementacije prakse Usklađivanje primjene lijekova (Medication Reconciliation) kroz rad u malim grupama, na primjerima iz njihove bolničke prakse, ukazala je na značaj pravilnog provođenja ove prakse u sprječavanju štetnih događaja vezanih uz sigurnosnu primjenu lijekova. Ključni korak u izbjegavanju mogućih pogrešaka u provedbi sigurnosne kliničke prakse predstavlja izrada liste lijekova koje pacijent uzima. Lista lijekova bi se trebala koristiti prilikom prijema pacijenata u zdravstvenu ustanovu, njegova premještaja između odjela ili u druge zdravstvene ustanove te prilikom otpuštanja pacijenta. 
 
Dr. sc. Vesna Pavlica, voditeljica ljekarne Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice govorila je o postupku i rezultatima implementacije sigurnosne kliničke prakse na odjelu onkologije. Jedan od problem s kojim su se u bolnici suočili je način vođenja evidencije lijekova koje pacijenti uzimaju. Prijedlog je uvođenje informatičkog sustava u zdravstvene ustanove kojim bi se bilježili svi podaci o uzimanju lijekova. 
 
Djelatnica Agencije, Mr. sc. Nada Vađić objasnila je značaj projekta te istaknula potrebne korake u postupku rada koordinatora i njihovih timova. Odlučujuća je potpora vodstva zdravstvene ustanove, temeljem koje slijedi formiranje timova, definiranje problema i izgradnja stručnosti pri Usklađivanju primjene lijekova.
 
Po završetku radionice sudionici su ispunili evaluacijski upitnik. Koordinatori i njihovi timovi su izrazili zadovoljstvo sadržajem radionice, odabranim predavačima, te usvojenim znanjem. Većina ispitanika je naglasila kako je radionica u potpunosti ispunila njihova očekivanja.
Agencija nastavlja s daljnjim aktivnostima i najavljuje treću radionicu početkom slijedeće godine.